Bestilling på Galleri.dk

Der er ingen central bestillings-funktion tilknyttet Galleri.dk 

Du bedes istedet kontakte det Galleri, som du ønsker at købe noget fra via de tilgængelige kontaktinformationer.

Alle gallerier på Galleri.dk er tilmeldt med min.: Firmanavn, Adresse, Postnr. Bynavn og Telefonnummer.

Kender du Firmanavnet, Adressen eller Bynavnet på galleriet, og så søge du i Firmanavn Indexet, og en hurtig kontakt er skabt.


Kender du Postnummeret på besøgsadressen, kan du med fordel søge i Postnr. Indexet, og finde et galleri i lokalområdet.

Med tiden vil mange af de tilmeldte gallerier også have links på både Email- og Webadresse. Blandt disse vil mange måske give dig mulighed for via deres hjemmeside, at lave et Online Køb - hvis ikke den personlige kontakt er vigtig for dig.