Tilmeld dit Galleri / Atelier i Danmark.

Denne side er tilegnet ejere og bestyrere af detail gallerier eller detail atelierer i Danmark.

Galleri.dk´s formål er at skabe større gennemsigtighed for forbrugerne, og dermed tryghed ved køb. Resultatet skulle gerne blive et endnu større blomstersalg i din detail blomsterbutik. Galleri.dk er et web-index, og IKKE en medlemsorganisation.

For at blive registreret med Gratis-registreringen i postnummer- og fírmanavn-indexene, er det et krav, at køberne/kunderne kan gå direkte ind fra gaden, dvs at det er et fysisk detail-galleri der tilmelder sig. 
Galleriets primære handel skal være salg af kunst, ligesom det er et krav, at der opgives et CVR/se-/moms-nummer.

Det er webredaktionen på Galleri.dk der afgør, hvorvidt en tilmelding bliver Gratis-registreret i de mulige index.

Du kan kun tilmelde din butik til Gratis-registreringen, hvor de nedenfor anførte informationer skal være anført:

* Virksomhedens navn
* Virksomhedens fysiske adresse
* Postnummeret for virksomheden
* Bynavn for virksomheden
* Telefonnr.
   CVR/Se-nummer
   Kontaktpersonen der tilmelder
   Email-adresse - Den primære kontaktform med Galleri.dk

De *-markerede informationer vil være dem, der bliver vist i indexene, og således være omfattet af Gratis-registreringen.

Klik videre her for at udfylde tilmeldingsformularen