Få en Gratis-Registrering på Galleri.dk

Dit Galleri/Atelier bliver synlig og genkendelig, hvilket giver større tryghed for kunderne, og forhåbentlig også en større omsætning til dig. Med en Gratis-Registrering bliver dit galleri synligt med følgende 5 kontaktinfo'er:

  • Firmanavn
  • Adresse
  • Postnr
  • Bynavn/Postdistrikt
  • Telefonnr.

En Gratis-Registrering svarer til det, som flere lokaltelefonbøger tilbyder.

Hvis du IKKE ønsker direkte besøg fra potentielle kunstkøbere i dit galleri / atelier,
så er det nok ikke en god idé at registrere dig på Galleri.dk.

Med en Gratis-Registrering på Galleri.dk, bliver galleriet samtidig synlig i vores kommende sprogversioner: osv. 

Gratis-Registreringen vil altid være gratis. 

Du tilmelder ikke galleriet / atelieret nogen medlemsorganisation.

Gå videre til tilmeldingen: